Blog

zawór do wody

Charakterystyka zasuw z miękkim uszczelnieniem

Zasuwy z miękkim uszczelnieniem są podstawowym elementem instalacji wodociągowych oraz innych instalacji, w których płyny obojętne chemicznie. Jej głównym zadaniem jest odcinanie przepływu, zwłaszcza do ścieków sanitarnych, wody pitnej, pary wodnej, powietrza, a także instalacji przemysłowych. Pomagają w zaopatrzeniu, dystrybucji oraz uzdatnianiu wody w różnych gałęziach przemysłu.

Czytaj więcej

komensatory

Z jakich materiałów powstają kompensatory mieszkowe?

Kompensatory mieszkowe są jednym z najczęściej wykorzystywanych rodzajów kompensatorów. Wykorzystuje się je w celu ochrony różnego rodzaju instalacji lub rurociągów przed skutkami kurczenia się i rozszerzania innych elementów pod wpływem zmian temperatury. Pozwalają również na zniwelowanie drgań oraz przemieszczeń poszczególnych elementów względem siebie. Dzięki kompensatorom mieszkowym możliwa jest cicha i bezpieczna praca instalacji. Ten element posiada mieszek pod postacią pofałdowanej powłoki, która pozwala na absorbowanie odkształceń elementów instalacji.

Czytaj więcej

filtr

Poznaj rodzaje filtrów kołnierzowych

Media takie jak woda, olej, glikol czy sprężone powietrze służące jako podstawowe czynniki wykorzystywane do zastosowań wodociągowych i przemysłowych nie mogą zostać pozostawione same sobie. Jakość takich mediów nie tylko przekłada się na stan instalacji, w których krążą, ale stanowią także przedmiot szczególnego zainteresowania wszystkich użytkowników urządzeń, w których ciecze lub gazy odbywają swoje cykle robocze, takich jak pompy, kotły grzewcze, reduktory ciśnienia czy armatura regulacyjna i sterująca. Dla technologii przygotowania mediów do użytku podstawowym etapem jest ich oczyszczenie, aby wyeliminować ryzyko tworzenia się złogów oraz przenikania zanieczyszczeń do mechanizmów urządzeń, co mogłoby doprowadzić do ich uszkodzenia. Podstawowym elementem wykorzystywanym w instalacjach są filtry kołnierzowe, które służą do oddzielania cząstek zawieszonych podczas przepływu medium.

Czytaj więcej

reduktor ciśnienia

Reduktor ciśnienia w wersji niklowanej. Kiedy warto w niego zainwestować?

W instalacjach przemysłowych oraz rurociągach przesyłowych służących do transportu cieczy lub gazów duże znaczenie ma utrzymanie odpowiednich parametrów przepływu. Niezbędne jest więc używanie armatury, która umożliwi kontrolowanie jego charakterystyki i dopasowywanie jej do istniejących potrzeb. Wśród najważniejszych zmiennych mogących wpływać na prawidłowe funkcjonowanie całego systemu jest ciśnienie. Jego nadmierny wzrost może doprowadzić do uszkodzeń podłączonej aparatury, a nawet zagrozić całej instalacji. Sposobem na wyeliminowanie tego ryzyka jest korzystanie z reduktorów ciśnienia. Przyjrzyjmy się bliżej tego rodzaju urządzeniom.

Czytaj więcej

zawór

Zastosowanie zaworów antyskażeniowych

Żadna instalacja przesyłowa używana do transportu cieczy lub gazów nie może działać bez odpowiedniej armatury sterującej przypływem. Właściwie dobrane zawory pozwalają na kontrolowanie parametrów, jeśli chodzi o ciśnienie, natężenie przepływu oraz kierunek, w jakim przemieszcza się medium. Jednymi z najważniejszych elementów systemu są urządzenia pozwalające na zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa, w tym zawory antyskażeniowe. Przyjrzyjmy się bliżej ich funkcji oraz zobaczmy, jakie są ich rodzaje.

Czytaj więcej

znak zapytania

Czym jest przepustnica międzykołnierzowa?

Przepływ cieczy bądź gazu w rurociągu wymaga odpowiedniej regulacji, dlatego poza przewodami w instalacji muszą się znaleźć również komponenty, które tę kontrolę zapewnią. Jednym z podstawowych elementów wyposażenia wielu rurociągów jest przepustnica służąca do regulacji natężenia medium lub całkowitego blokowania jego przepływu w zależności od aktualnego zapotrzebowania. Wewnątrz korpusu znajduje się dysk, który jest odpowiedzialny za odcinanie dopływu medium. Jednym z podstawowych typów przepustnic jest tzw. przepustnica międzykołnierzowa. Stosuje się ją wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest zamontowanie zaworu kulowego, co zwykle ma miejsce w rurociągach o dużej średnicy. Można ją obsługiwać ręcznie (np. za pomocą dźwigni) lub mechanicznie (za pomocą siłownika pneumatycznego). Co jeszcze warto wiedzieć o przepustnicy międzykołnierzowej i do jakich zastosowań przemysłowych można ją wykorzystywać?

Czytaj więcej

zawór nierdzewny

Gdzie sprawdzą się zawory nierdzewne?

Wiele przemysłowych procesów technologicznych wymaga dostarczania substancji chemicznych, które są używane jako składniki powstających wyrobów, katalizatory zachodzących reakcji albo środki umożliwiające wykonanie konkretnych operacji np. trawienia, przygotowania powierzchni lub usunięcia zanieczyszczeń. Wykorzystywane są także rozmaite produkty pomocnicze, które mogą służyć do chłodzenia lub smarowania maszyn i urządzeń, często są też używane również jako środki czyszczące, dezynfekujące lub konserwujące.

Czytaj więcej

reduktor ciśnienia

Montaż reduktora ciśnienia krok po kroku

Montaż elementów instalacji wodnych np. reduktorów ciśnienia wymaga przestrzegania określonych zasad oraz wiedzy, która pozwala uniknąć wystąpienia awarii. Dostępne na rynku reduktory ciśnienia cechują się stosunkowo łatwym montażem, któremu możemy podołać samodzielnie, o ile dysponujemy odpowiednimi narzędziami. Wyjaśniamy, jak krok po kroku zamontować reduktor ciśnienia.

Czytaj więcej

kompensator

Jakie zastosowanie mają kompensatory mieszkowe?

Pod wpływem zmian temperatury pewne materiały kurczą się i rozszerzają, co w kontekście różnych instalacji i rurociągów może okazać się zjawiskiem bardzo niekorzystnym dla efektywnego funkcjonowania danego systemu czy nawet stanowić poważne zagrożenie.

Czytaj więcej

Instalacja gazowa

Jakie normy muszą spełniać filtry do gazu?

Filtry do gazu muszą spełniać kilka bardzo ważnych norm, aby mogły być montowane w takich instalacjach. Które czynniki odgrywają w ich przypadku kluczowe znaczenie oraz za co dokładnie odpowiadają te podzespoły?

Czytaj więcej