Jakie są rodzaje zaworów zwrotnych?

Armatura rurociągowa odgrywa kluczową rolę w efektywnym i bezpiecznym zarządzaniu przepływem mediów w różnych systemach przemysłowych i użytkowych. Jest to zbiór urządzeń takich jak zawory, zasuwy, przepustnice, które są instalowane w sieci rur w celu kontroli, regulacji, zabezpieczenia i kierowania przepływem cieczy, gazów czy par. Bez odpowiednio dobranych i zamontowanych elementów armatury, systemy te nie mogłyby funkcjonować efektywnie, ponieważ brak kontrolowania przepływu mógłby prowadzić do awarii, przecieków, a także nieefektywnego wykorzystania przesyłanego medium. Armatura zapewnia więc możliwość zarządzania pracą całego systemu, co jest niezbędne zarówno w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, energetycznym, jak i w codziennym użytkowaniu infrastruktury miejskiej. Zawory zwrotne oferuje firma Tro-Instal-Bis. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

 

Funkcje zaworów w rurociągach

Zawory są jednym z najważniejszych elementów armatury rurociągowej, pełniąc funkcję regulacji przepływu medium, jego odcięcia lub zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanymi zmianami parametrów pracy, takimi jak ciśnienie czy przepływ. Mogą one pracować w różnych konfiguracjach, zależnie od potrzeb systemu, umożliwiając zarówno manualne, jak i automatyczne sterowanie. Zawory pozwalają na otwieranie, zamykanie lub częściowe ograniczenie przepływu w rurociągach, co jest kluczowe w procesach technologicznych wymagających precyzyjnego dozowania lub kontrolowania strumienia medium. Są niezbędne w aplikacjach, gdzie potrzebna jest szybka reakcja na zmiany warunków pracy, na przykład w systemach ogrzewania, chłodzenia, w przemyśle spożywczym czy wodociągowym.

 

Zawory zwrotne i ich rodzaje

zawór miedziany

Zawory zwrotne wyróżniają się na tle innych rodzajów zaworów tym, że automatycznie zapobiegają cofaniu się medium w rurociągu. Ich główna funkcja polega na umożliwieniu przepływu w jednym kierunku i blokowaniu go w kierunku przeciwnym, co jest kluczowe dla ochrony instalacji przed uszkodzeniami spowodowanymi przez niepożądany przepływ zwrotny. Istnieją różne rodzaje zaworów zwrotnych, w zależności od specyfiki aplikacji i warunków pracy. Najpopularniejsze to zawory klapowe, które zamykają się pod wpływem ciśnienia cofającego się medium, oraz zawory kulowe, gdzie przepływ blokowany jest przez swobodnie poruszającą się kulkę, która pod wpływem przepływu w przeciwnym kierunku zamyka otwór. Innym typem są zawory talerzowe, które działają na podobnej zasadzie jak klapowe, lecz zwykle są stosowane w instalacjach o mniejszych średnicach.