Poznaj zawory regulacyjne balansowe

Efektywne funkcjonowanie wszystkich instalacji przesyłowych służących do transportu gazów i cieczy wymaga wykorzystania w nich odpowiedniej dla konkretnego zastosowania armatury. Do jej najważniejszych komponentów zalicza się wszelkiego typu zawory, pozwalające na precyzyjne sterowanie parametrami przepływu. W zależności od swego rodzaju mogą one wpływać na rozmaite charakterystyki działania całego systemu bądź jego części. Wśród elementów, które w praktyce okazują się najistotniejsze, na szczególną uwagę zasługują zawory regulacyjne, a zwłaszcza balansowe. Przekonajmy się, czym wyróżnia się ich działanie oraz sprawdźmy, w jakich okolicznościach zazwyczaj się po nie sięga.

 

Co trzeba wiedzieć o charakterystyce zaworów balansowych?

Zawory balansowe BV (Balancing Valves) nazywane także regulacyjno-pomiarowymi albo wyrównawczymi są zaliczane do grupy zaworów regulacyjnych CV (Control Valves), jednak choć ich funkcja jest zbliżona, to sposób działania będzie w tym przypadku nieco inny. Służą one do dokładnego wyrównania rozpływu strumieni płynu do poszczególnych odgałęzień instalacji, które są zasilane ze współdzielonego kolektora. Ich wyróżnikiem jest fakt, że mają możliwość pomiaru rzeczywistego natężenia strumienia płynu przepływającego przez nie przy zastosowaniu określonej nastawy. Okazuje się to niezwykle użyteczne, jeżeli w grę wchodzą zmiany ciśnienia dyspozycyjnego w kolektorze zasilającym, ponieważ jest ono uzależnione od faktycznego rozpływu cieczy do konkretnych gałęzi systemu. W przypadku korzystania z tradycyjnych zaworów regulacyjnych oznaczałoby to złożone wyliczanie niezbędnych wielkości wraz z każdą zmianą tej wielkości.

 

Gdzie są używane zawory balansowe?

zawory balansowe

Zawory balansowe są używane w instalacjach wykorzystywanych w różnych zastosowaniach. Spotyka się je w ciepłownictwie, chłodnictwie, a także instalacjach dostarczających sprężone powietrze, wodę przemysłową, czynniki chłodnicze czy glikol. Są one dostępne w różnych DN oraz dostosowane do rozmaitych wartości ciśnienia, temperatury roboczej oraz pozycji montażowej. Oferowane są zarówno zawory ze złączami gwintowanymi, jak i przystosowane do połączeń kołnierzowych.