Reduktory ciśnienia

Reduktor ciśnienia gwintowany przeznaczony jest...

Reduktor ciśnienia kołnierzowy przeznaczony...

Jak sama nazwa wskazuje, reduktor ciśnienia jest nastawianym ręcznie zaworem pozwalającym na obniżenie poziomu ciśnienia wejściowego i utrzymanie poziomu ciśnienia wyjścia. Jego działanie bazuje na pobieraniu od medium przez układ pomiarowy energii niezbędnej do pracy i wytwarzaniu siły potrzebnej do przestawienia członu nastawczego. Reduktory ciśnienia zawierają zawory regulacyjne i siłowniki, które otwierają lub zamykają zawór przy znacznych wzrostach ciśnienia.

W jakich sytuacjach znajdują zastosowanie oferowane reduktory? Głównie wtedy, gdy zachodzi konieczność kontrolowania wysokości ciśnienia w instalacjach (przy przekroczeniu wartości 5 barów). Podobną rolę pełnią w rurociągach użytkowych – ograniczając w nich nadciśnienie robocze.

Poprawność ich działania jest ściśle powiązana z funkcjonowaniem filtrów kołnierzowych, które chronią je przed awariami.

Modele reduktorów ciśnienia

W naszym sklepie można nabyć dwa modele reduktorów ciśnienia: gwintowany i zaworowy. Reduktor gwintowany jest urządzeniem przeznaczonym do redukcji ciśnienia w wodnych instalacjach wewnętrznych używanych w domu. Jego cechą charakterystyczną jest to, że po obydwu stronach korpusu ma zainstalowane przyłącza manometru, dokonujące pomiaru ciśnienia wyjściowego. Posiada też komorę kompensacyjną zapobiegającą wahaniom ciśnienia wyjściowego. Kołnierzowy regulator ciśnienia w sposób automatyczny redukuje ciśnienie za zaworem. Dzięki temu jest ono utrzymywane na stałym poziomie, nawet jeśli występują znaczne zmiany przepływu lub ciśnienia przed zaworem.