Co należy wiedzieć o zaworach bezpieczeństwa?

Prawidłowa praca każdej instalacji wysokociśnieniowej wykorzystywanej do przesyłu cieczy lub czy gazów wymaga stosowania armatury, która umożliwi utrzymanie kontroli nad parametrami związanymi z ich przepływem. W grę wchodzą tu więc różnego rodzaju zawory od zwrotnych po odcinające. Jednym z najważniejszych okażą się jednak te, które pozwolą na sprawne regulowanie poziomu ciśnienia. Jest to istotne, gdyż jego duża zmiana może doprowadzić do zniszczenia rurociągu oraz jego osprzętu, a także wydostania się przesyłanego medium. Liczy się to zwłaszcza w miejscach, w których mamy do czynienia z gazami lub cieczami o wysokiej temperaturze, ponieważ stan zagrożenia może tu wystąpić w bardzo krótkim czasie. Rozwiązaniem, za sprawą którego da się wyeliminować takie niebezpieczeństwo, jest założenie odpowiedniego zaworu np. zaworu bezpieczeństwa 630. Przekonajmy się, jaka jest ich rola i sprawdźmy, jak działają.

 

Jaka jest funkcja zaworów bezpieczeństwa?

Zadaniem zaworów bezpieczeństwa jest automatyczne ograniczenie wartość ciśnienia w instalacji do poziomu, który jest dla niej dopuszczalny. W sytuacji, gdy poziom ciśnienia przekroczy założoną wartość, powinny one spowodować wypływ części cieczy lub gazu do innej części systemu albo przekierowanie ich do specjalnego zbiornika. Podstawowym celem stosowania zaworów bezpieczeństwa jest zatem ochrona pozostałych elementów instalacji przed nadmiernym wzrostem nacisku na ich ścianki oraz połączenia między rurami i armaturą, a także umieszczone w nich uszczelnienia. Prawidłowe zadziałanie zaworu zapobiega powstaniu uszkodzeń albo wycieku. Każdy zawór bezpieczeństwa ma zdefiniowany określony próg uruchomienia.

 

Jak działają zawory bezpieczeństwa?

zawór

Sposób działania zaworu bezpieczeństwa jest uzależniony od jego konstrukcji. Schemat pracy jest jednak taki sam. Wysokość ciśnienia określająca próg uruchomienia jest ustalana dzięki sprężynie, która ugina się w razie potrzeby i przemieszcza element zamykający do położenia roboczego, a zarazem kieruje strumień cieczy lub gazu do odpowiedniej części instalacji bądź wyprowadza je na zewnątrz.