Zawór antyskażeniowy EA 408

Zawór ma na celu zapobieganie możliwym przyczynom zanieczyszczenia wody pitnej w wodociągu. Jego zadaniem jest zapobieganie przepływowi wstecznemu w instalacji. Jest wyposażony w dwa zawory kontrolne po stronie dopływu i odpływu. Charakteryzuje się pracą w dowolnym położeniu.

 

Zakres średnic:

DN 50 - DN 300


Parametry pracy:

Temperatura: 0 - 80 stopni C

Ciśnienie: 16 atm.

Praca w pozycji: pozioma i pionowa


Przyłącze:

kołnierzowe

 

Pobierz:

Karta katalogowa