Zawór regulacyjny balansowy statyczny fig. 224

Kategoria: Zawór regulacyjny

Regulator różnicy ciśnień 224 ma za zadanie utrzymywać stałe nastawialne ciśnienie różnicowe przy zadanym przepływie. Ich regulacja jest stabilna i dokładna, montowane są na rurociągach powrotnych. Istnieje także możliwość odcięcia czynnika przez zamknięcie regulatora.

 

Zakres średnic:

DN 65 - DN 150

 

Parametry pracy:

Temperatura: -10 do + 120 C

Ciśnienie: 1,6 MPa

Praca w pozycji: pionowa, pozioma

 

Zastosowanie: - ciepłownictwo - chłodnictwo i klimatyzacja - woda przemysłowa - sprężone powietrze - czynniki neutralne

 

Przyłącze:

kołnierzowe

 

Pobierz:

Karta katalogowa