Reduktor ciśnienia w wersji niklowanej. Kiedy warto w niego zainwestować?

W instalacjach przemysłowych oraz rurociągach przesyłowych służących do transportu cieczy lub gazów duże znaczenie ma utrzymanie odpowiednich parametrów przepływu. Niezbędne jest więc używanie armatury, która umożliwi kontrolowanie jego charakterystyki i dopasowywanie jej do istniejących potrzeb. Wśród najważniejszych zmiennych mogących wpływać na prawidłowe funkcjonowanie całego systemu jest ciśnienie. Jego nadmierny wzrost może doprowadzić do uszkodzeń podłączonej aparatury, a nawet zagrozić całej instalacji. Sposobem na wyeliminowanie tego ryzyka jest korzystanie z reduktorów ciśnienia. Przyjrzyjmy się bliżej tego rodzaju urządzeniom.

Jaką funkcję pełni reduktor ciśnienia?

Reduktor ciśnienia to rodzaj zaworu, który dba o to, by ciśnienie przepływającego medium nie przekroczyło określonego poziomu. Dzięki mechanizmowi pozwalającemu na regulację ustawień po stronie wylotu ciśnienie nie będzie większe niż ustalone, niezależnie od tego, z jakim medium będzie docierało do reduktora. Reduktor jest zwykle wyposażony w tłoczek lub membranę, która współpracując ze sprężyną o zmiennym w zależności od potrzeb docisku zwiększa lub zmniejsza przepływ. Korzystanie z reduktorów to nie tylko utrzymywanie zadanej charakterystyki przepływu, ale także gwarancja bezpieczeństwa i uniknięcie kosztownych napraw w razie uderzeń hydraulicznych czy nieoczekiwanego wzrostu temperatury cieczy lub gazu. Zwykle reduktory ograniczają też hałas powodowany przez transportowane medium.

Dlaczego warto wybierać wersje niklowane?

Elementy reduktorów są wykonywane z różnych materiałów. W większości przypadków jest to mosiądz, żeliwo lub stal, a przy uszczelnieniach rozmaite elastomery np. NBR – w zależności od konkretnej części. Wiele z nich może być dodatkowo zabezpieczanych przed korozją przy pomocy niklowania. Będzie tak np. jeżeli chodzi o elementy robocze z mosiądzu lub stali, które pokrywane niklem zyskują lepszą odporność na korozję i większą twardość. Dzięki niklowaniu będą więc bardziej trwałe, co przełoży się na dłuższy czas eksploatacji.

redukrtor ciśnienia