Jakie skutki może wywołać nieszczelny zawór bezpieczeństwa?

We wszystkich instalacjach ciśnieniowych niezależnie od tego, czy służą do przesyłu cieczy, czy gazów ważne jest zachowanie pełnej kontroli nad parametrami ich przepływu. Szczególne znaczenie ma zwłaszcza kontrolowanie poziomu ciśnienia, ponieważ jego duży wzrost może spowodować uszkodzenie rurociągu i spory wyciek. Liczy się to szczególnie tam, gdzie ciecze lub gazy są silnie podgrzewane np. w systemach grzewczych, gdyż wzrost zagrożenia może w nich nastąpić bardzo szybko. Rozwiązaniem pozwalającym na eliminowanie takich ryzyk jest montaż odpowiedniego urządzenia np. zaworu bezpieczeństwa 630. Przekonajmy się, jaka jest ich rola i sprawdźmy, co może się zdarzyć, jeżeli nie będą działały prawidłowo.

 

Czemu stosuje się zawory bezpieczeństwa?

Zawory bezpieczeństwa to urządzenia, które samoczynnie ograniczają wartość dopuszczalnego ciśnienia w instalacji. W razie przekroczenia założonych wartości tego parametru powodują one odpływ części cieczy lub gazu do innej części układu albo przekazanie ich do specjalnego zbiornika, a niekiedy po prostu skierowanie strumienia do odpływu połączonego z kanalizacją. Funkcją zaworów bezpieczeństwa jest więc ochrona innych elementów przed nadmiernym wzrostem nacisku na ścianki rur oraz armatury, a także zastosowane uszczelnienia. Właściwe zadziałanie zaworu eliminuje ryzyko powstania uszkodzeń lub wycieku. Każdy zawór tego rodzaju ma określony próg uruchomienia w zależności od warunków panujących w układzie, w którym jest założony.

 

Jakie mogą być skutki wadliwie działającego zaworu bezpieczeństwa?

zawór

Zawory bezpieczeństwa mają różne poziomy progu reakcji, a często także odmienny mechanizm działania. Spotyka się zarówno konstrukcje kulowe, przeponowe czy grzybkowe, jak i suwakowe. Wysokość ciśnienia jest w nich jednak ustawiana w podobny sposób – dzięki sprężynie, która ugina się i przemieszcza element zamykający do położenia roboczego. Problemy z zadziałaniem zaworu oznaczają wyciek znajdującej się w instalacji substancji, a często także ryzyko uszkodzenia jej komponentów.