Jak zapobiec zanieczyszczeniom wody pitnej w wodociągu?

Zanieczyszczenie wody pitnej w wodociągu nazywa się zanieczyszczeniem wtórnym, ponieważ występuje ono po uprzednim oczyszczeniu wody w zakładzie. Może mieć wiele przyczyn, które najczęściej są efektem działania czynników zewnętrznych.

 

Przyczyny zanieczyszczeń

Jak zapobiec zanieczyszczeniom wody pitnej w wodociągu?Jakie są najczęstsze przyczyny zanieczyszczenia wody pitnej w wodociągu? Z pewnością należy do nich stan rurociągów. Jeśli te ostatnie wykonane są z niewłaściwych materiałów, mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą i wytwarzać szkodliwe związki. Na stan rurociągów naturalnie może mieć też wpływ ich wiek. To właśnie on współwystępuje z takimi zjawiskami jak korozja czy nieszczelności. Rdzewienie wodociągów powoduje, że po pierwsze w wodzie jest zbyt wysoka zawartość żelaza, a po drugie woda ma nieprzyjemny zapach i kolor. Z kolei nieszczelności w rurach są niebezpieczne z tego względu, że umożliwiają, przedostanie się do wodociągów ciał z zewnątrz, co zdecydowanie nie stanowi pożądanej sytuacji. Wszystkie wpływy z zewnątrz sprzyjają bowiem rozwijaniu się w wodzie mikroorganizmów. Zanieczyszczenia mogą jednak powstawać nie tylko na etapie transferu wody z zakładu oczyszczania do klienta, ale także w samym zakładzie. Może tam dochodzić na przykład do zastosowania zbyt dużej ilości środka dezynfekującego. Niezależnie od tego, gdzie i w jakim momencie powstają zanieczyszczenia, zawsze odpowiada za nie zakład wodociągów.

 

Środki zapobiegawcze

Jak zatem chronić wodę pitną w wodociągu przed zanieczyszczeniami? Istnieje szereg środków, które mają na celu zapobiegać sytuacjom niekorzystnym z punktu widzenia stanu wody. Są one oczywiście uregulowane przez odpowiednie normy prawne. Do takich zapobiegawczych środków należy:

  • montowanie w instalacjach wodociągowych zaworów antyskażeniowych

  • oddzielanie własnego ujęcia wody od miejskich instalacji

  • zakaz wylewania ścieków do rowów i na pola (skąd mogą przedostawać się do wodociągów)

  • zakaz składowania odpadów w bezpośrednim sąsiedztwie ujęć wodnych

  • stosowanie do budowy wodociągów materiałów wysokiej jakości

  • informowanie służb o nieprawidłowościach

Podsumowując, ile możliwych źródeł zanieczyszczenia wody pitnej w wodociągu, tyle sposobów likwidacji tychże źródeł. Jako że woda pitna musi zawsze zachowywać należytą czystość, niektóre z nich najlepiej stosować z wyprzedzeniem lub po pierwszych ostrzegawczych sygnałach.