Jak wymienić zawór pływakowy?

Zawór pływakowy to niezwykle ważny element wielu instalacji przemysłowych, pożarniczych czy spożywczych. Jego zadaniem jest automatyczna regulacja poziomu cieczy w zbiornikach. Wymiana takiego zaworu może okazać się konieczna z różnych powodów – w artykule przedstawiamy kluczowe kroki i wskazówki dotyczące tego procesu.

 

Weryfikacja stanu zaworu przed montażem

Zanim przystąpimy do wymiany zaworu pływakowego, warto dokładnie sprawdzić jego stan oraz upewnić się, że jest odpowiedni dla danego zastosowania. Przede wszystkim należy ocenić, czy zawór nie został uszkodzony podczas transportu lub przechowywania. Następnie warto sprawdzić, czy wnętrze armatury jest wolne od ciał obcych oraz czy zastosowane zawory są właściwe dla eksploatacyjnych parametrów i mediów w danej instalacji. Jeśli wszystko jest w porządku, można zdjąć zaślepki (jeśli zawór jest w nie wyposażony) i przystąpić do montażu.

 

Poprawne zamontowanie zaworu

Podczas montażu należy pamiętać o kilku kluczowych krokach. Po pierwsze, dopasować kierunek przepływu czynnika zgodnie ze strzałką umieszczoną na kadłubie zaworu. Po drugie, zamontować dźwignię i pływak zaworu po przykręceniu go do rurociągu. Kolejnym ważnym elementem jest montaż zaworu w położeniu, gdzie oś trzpienia i pływaka są pionowe. Ponadto, zawór pływakowy powinien być umieszczony powyżej lustra cieczy, tak aby mogło oddziaływać na niego.

torba hydraulika

 

Dopasowanie odległości pływaka

W zależności od rozmiaru zaworu (DN 25–80 czy DN 100–200), dopasowanie odległości pływaka do poziomu cieczy będzie się różnić. W przypadku mniejszych zaworów, wystarczy poluzować dwie śruby w główce dźwigni, przesunąć pręt wraz z pływakiem do założonego poziomu i dokręcić śruby. Dla większych zaworów konieczne może być skrócenie długości rurki – wtedy producent dostarcza również odpowiednie złączki.

Warto także zwrócić uwagę na unikanie sytuacji, gdy napływ cieczy do zbiornika powoduje falowanie powierzchni – może to prowadzić do drgań pływaka i hałaśliwej pracy zaworu. W takim przypadku warto zamontować króciec wylotowy, aby czynnik wypływał pod powierzchnią cieczy, pamiętając o wykonaniu w nim otworu odpowietrzającego.