Jak działają reduktory gazowe?

Reduktor ciśnienia gazu to niezbędny element instalacji gazowej, chroniący ją przed działaniem zbyt wysokiego ciśnienia. Reduktor gazowy to zawór sterujący ciśnieniem, służący przetwarzaniu wyższego i zmiennego ciśnienia wlotowego, na niższe i stałe ciśnienie wylotowe. Urządzenie dopasowuje ciśnienie przepływającego gazu do aktualnego zapotrzebowania. Jak działają reduktory gazowe?

 

Zastosowanie reduktorów ciśnienia gazu

Reduktory stosowane są do redukcji ciśnienia gazu zarówno w butlach gazowych, jak i do redukcji ciśnienia gazu ziemnego. Wykorzystywane są w punktach redukcyjnych i stacjach redukcyjnych małej przepustowości, dla zaspokojenia potrzeb niewielkich zakładów przemysłowych oraz odbiorców komunalnych. Reduktor ciśnienia gazu znajduje zastosowanie w przypadku gazu ziemnego, miejskiego, powietrza czy propanu.

 

Jak działa reduktor ciśnienia gazu?

Choć na rynku znajdziemy kilka różnych typów reduktorów, to ogólna zasada działania we wszystkich jest taka sama. Urządzenie może być wyposażone w przyłącze kołnierzowe lub gwintowane. Klasyczny reduktor ciśnienia zbudowany jest z korpusu z układem dławiącym, w skład którego wchodzi: trzpień, dźwignia, sprężyna i zawieradło. Układ znajdujący się we wnętrzu reduktora sterowany jest za pomocą oddziaływania elastycznej membrany. W korpusie reduktora znajduje się trzpień i dźwignia. Przy pomocy trzpienia i dźwigni, ruchy membrany przekazywane są na zawieradło (połączone z dźwignią za pomocą sprężyny). Zawieradło odpowiada zatem na każdy ruch membrany. Działanie ciśnienia gazu na membranę powoduje zamykanie zawieradła, zaś przeciwne działanie sprężyny – jego otwieranie. Każdorazowo, gdy obserwowany jest wzrost lub spadek ciśnienia, układ ruchomy reaguje tak, by powstała nowa pozycja równowagi, która to ciśnienie ustabilizuje.