Jak działa przepustnica międzykołnierzowa?

Przepływ gazu bądź cieczy w rurociągu wymaga odpowiedniej regulacji. Z tego względu, poza przewodami, w instalacji powinny znaleźć się również komponenty, których zadaniem będzie regulacja. Jednym z najważniejszych elementów wyposażenia wielu rurociągów jest przepustnica międzykołnierzowa. Gdzie przepustnica międzykołnierzowa znajduje zastosowanie? Jak działa przepustnica? Na te pytania odpowiemy we wpisie!

 

Zastosowanie przepustnic międzykołnierzowych

Przepustnica międzykołnierzowa to element stosowany wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest zamontowanie zaworu kulowego (zwykle w przypadku rurociągów o dużej średnicy). Przepustnice międzykołnierzowe wykorzystywane są w systemach transportu wody (pitnej, morskiej, czystej, gorącej) i ścieków, czyli między innymi: w stacjach uzdatniania wody, w wodociągach, w oczyszczalniach ścieków. Z przepustnic międzykołnierzowych korzysta także wiele innych gałęzi przemysłu, wśród nich: przemysł hutniczy, spożywczy, piwowarski, papierniczy, paliwowy, chemiczny czy budowlany. Przepustnica międzykołnierzowa reguluje nie tylko ciecze. Wykorzystuje się ją także w instalacjach ciepłowniczych, klimatyzacyjnych i gazowniach, do regulacji pary wodnej, biogazu i powietrza.

 

Na jakiej zasadzie działa przepustnica międzykołnierzowa?

W zależności od modelu przepustnica może być obsługiwana ręcznie (za pomocą dźwigni) lub mechanicznie (za pomocą siłownika pneumatycznego). Przepustnica międzykołnierzowa składa się z korpusu zaworu, dysku, gniazda (uszczelki) oraz trzpienia (wału zaworu). Obrót dysku zaworu, znajdującego się wewnątrz korpusu urządzenia, kontroluje przepływ medium. Dysk pozostający w pozycji zamkniętej blokuje otwór zaworu, z kolei dysk w pozycji otwartej (ustawiony prostopadle do kierunku przepływu), umożliwia przepływ danego medium.