Jak dobrać zawór bezpieczeństwa do kompresora?

Sprawne funkcjonowanie infrastruktury przesyłowej służącej do transportu cieczy lub gazów wymaga korzystania z odpowiednio dobranej armatury, która będzie w stanie regulować parametry przepływu używanych substancji, gwarantując ich właściwe dozowanie oraz oczekiwany w danym przypadku poziom bezpieczeństwa. Wśród urządzeń, które okażą się nieodzowne znajdą się przede wszystkim doskonałej jakości zawory Zetkama. Wśród nich poza zaworami zwrotnymi, zaporowymi czy dozującymi szczególnie ważne są zawory bezpieczeństwa, konieczne zarówno w hydraulice, jak i układach pneumatycznych. Przekonajmy się, co warto wiedzieć o wyborze zaworu do kompresora.

 

Czym jest zawór bezpieczeństwa i jaką pełni funkcję?

Zawór bezpieczeństwa to urządzenie, które otwiera się samoczynnie w sytuacji, gdy poziom ciśnienia cieczy lub gazu będzie na tyle duży, że przekroczy ustaloną wartość. Uruchomienie zaworu powoduje, że nadmiar wykorzystywanej substancji jest skierowany do zbiornika wyrównawczego lub wyprowadzony poza układ. W instalacjach pneumatycznych zawory instaluje się m.in. w pobliżu kompresora. Będą one nieodzowne, jeżeli wskutek awarii presostatu nie następuje odłączenie układu tłoczącego mimo osiągnięcia już ciśnienia roboczego w zbiorniku. Zadziałanie zaworu jest w takiej sytuacji możliwe dzięki ściśnięciu zamontowanej w nim sprężyny, co powoduje uwolnienie powietrza z wnętrza instalacji. Gdy ciśnienie wróci do bezpiecznego poziomu, sprężyna się automatycznie cofa, a przepływ zostaje wstrzymany. Zawór bezpieczeństwa chroni przed uszkodzeniem części tłoczącej, spaleniem silnika, a także eksplozją zbiornika.

 

zawór do kompresora

Jakie parametry są ważne przy doborze zaworu bezpieczeństwa?

Podstawową cechą zaworu bezpieczeństwa będzie tzw. ciśnienie otwarcia, a więc takie, przy którym nastąpi uwolnienie nadmiaru powietrza. Znaczenie ma przepustowość, a zatem ilość gazu, jaki może przepłynąć przez zawór w jednostce czasu. Liczy się też temperatura pracy oraz rodzaj złącza.